นายกฯขอบคุณสนช.ผ่านร่างพรบ.งบฯปี62

18:40 7 มิถุนายน 2561 1,241
นายกฯขอบคุณสนช.หลังผ่านร่างพรบ.งบฯปี62 กว่า7ชม.ระบุ การใช้งบต้องเกิดประโยชน์ ไม่เป็นภาระการคลัง- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

วันนี้(7มิ.ย.61)พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังผ่านร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยให้การจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ โครงการต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะต้องไม่เป็นภาระการคลังในระยะยาว ซึ่งงบประมาณที่ลงไปจะต้องให้เกิดความเท่าเทียม ผู้มีรายได้มีโอกาสและเข้าถึง อย่างเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม ที่สำคัญการใช้งบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์ ไม่ซ้ำซ้อน และคำนึงว่าจะต้องทำเพื่อใคร เพราะงบประมาณมีในจำนวนจำกัด ดังนั้นจะต้องมีการบริหารและมีข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณลงไป

 

นายกฯยังย้ำอีกว่ารัฐบาลนี้ ได้มีแนวคิดริเริ่มในการทำงบประมาณไปลงในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกภาคจะได้งบประมาณที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นอยากให้ทุกหน่วยงานไปดูปัญหา แล้วบริหารจัดการงบให้เกิดความชัดเจนและทั่วถึง เกิดการเชื่อมโยง จากจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้าย

 

อีกทั้งให้นำปัญหาความต้องการที่มีการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมมาแก้ไข เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยการใช้งบประมาณจะต้องระมัดระวัง และเป็นไปตามขั้นตอน ของ พรบ.งบประมาณ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ยังมีปัญหาและข้อจำกัด โดยเฉพาะความเห็นต่างของประชาชน อยากให้กรรมาธิการนำไปพิจารณา อย่างรอบครอบและดูในส่วนของพื้นที่ ที่ทำได้ก่อนและไม่เกิดปัญหา พร้อมกับรับฟังพิจารณาปัญหาจากประชาชนด้วย

 

นายกฯ ยังอยากให้มีการขยายความเข้าใจไปยังภาคครัวเรือน ทั้งการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด รวมถึงการขยายคิวอาร์โควท ในการชื้อขายสินค้า ซึ่งรัฐบาลนี้มีความพยายามอย่างเต็มที่ ในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย

 

นายกฯยังกล่าวถึงเรื่องกฏหมาย ประชาชนยังไม่เครพกฏหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับกฏหมาย ที่ไม่ให้ผลประโยชน์กับตนเอง รัฐบาลพยายามบังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรม และอยากเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามกฏหมายด้วย ส่วนเรื่องการศึกษา กล่าวว่า ทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันทั้งสถานศึกษา บุคลากรการศึกษา และตัวนักศึกษาเอง ซึ่งปัญหาที่พบยังพบว่า ยังมีการสอนในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ใช้เด็กนักศึกษาเป็นเครื่องมือ เพราะพบว่ายังมีอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้เด็กใช้สิทธิเสรีภาพเกินจำกัด ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่ต่างประเทศ รัฐบาลพยายามสรา้งความสมดุล ในการสร้างความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอำนาจ ทั้งจากทางตะวันตกและตะวันออก

 

ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็จะระมัดระวัง ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าได้รับความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศมากพอสมควร สำหรับเรื่องพระพุทธศาสนา รัฐบาลพยายามจัดปฏิรูปในทุกด้าน แต่กลับกลายถูกมองว่านายกรัฐมนตรีไปรังแกพระ ซึ่งการนับถือศาสนาอยู่ที่ใจคน และอยากให้ทุกคนมองไปที่แก่นแท้ของศาสนา ก่อนบอกว่าที่ทำบุญไปด้วยการใช้เงินเยอะๆ บริจาค เคยคิดหรือไม่ ว่าตายไปจะได้ไปใช้หรือไม่

 

ส่วนบุคคลที่ทำผิดกฏหมาย และยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศนั้น มีความพยายามทำให้เกิดความเข้าใจว่า คนที่หนีไปต่างประเทศเพราะรัฐบาลรังแก แต่อยากให้มองว่า คนที่หลบหนีไปเหล่านั้น ทำผิดฏหมายหรือไม่ และจำเป็นต้องดำเนินคดีหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา คนเหล่านี้ก็หลีภัยไปโดยตลอด พร้อมย้ำว่า ตนเองรับฟังคนที่เห็นต่าง แต่อย่าให้คนเรานี้มาเป็นบ่อนทำลายทางการเมือง พร้อมกับผู้ถึงเรื่องสื่อโซเชียล ปัจจุบันพบว่า ไม่สามารถควบคุมการออกสื่อโซเชียลได้เลย แม้จะมีกฏหมายควบคุม แต่สื่อก็จะอ้างว่าต้องดำเนินการในหลักจรรยาบรรณ ซึ่งอยากให้มองว่าอีกฝ่ายทำผิดกฏหมายหรือไม่ แล้วสื่อเองจะไปขยายความเพื่ออะไร

 

ท้ายสุด นายกฯได้ขอบคุณ สนช.ที่รับหลักการ ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2562 พร้อมรับข้อสังเกตุของ สนช.ที่ได้อภิปรายไว้  ทั้งนี้ ประธาน สนช.นัดประชุม กรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 นัดแรกวันพรุ่งนี้ เวลา 9นาฬิกา