บาทแข็งฉุดรายได้ส่งออกอาหารกว่า1แสนลบ.

18:02 7 มิถุนายน 2561 1,874
ผู้ประกอบการชี้เงินบาทแข็งค่าทำส่งออกครึ่งปีหลังเผชิญปัจจัยเสี่ยง ฉุดรายได้ส่งออกกลุ่มอาหารหายไปกว่า1แสนล้านบาท

วันนี้ ( 7 มิ.ย.61) แม้สถานการณ์ส่งออกสินค้าอาหารของไทย ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 จะมีมูลค่ารวมกว่า 10,103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 แต่ในรูปเงินบาทอยู่ที่ 318,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.5 เนื่องจากเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าไปแล้วร้อยละ 14 ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของกลุ่มอาหารลดลงไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบไปถึงรายได้ของภาคเกษตร

 

ทั้งนี้ นอกจากแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารในครึ่งปีหลัง ได้แก่ ความผันผวนราคาพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าและกำลังซื้อผู้บริโภค ผลกระทบการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ รวมทั้งความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากประเทศคู่แข่งบางประเทศ ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ จีเอสพี พลัส หรือ สิทธิพิเศษจากข้อตกลงเขตเสรีการค้า 

 

สถาบันอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่า ปี 2561 มูลค่าส่งออกสินค้าอาหาร อยู่ที่  33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 10  แต่เมื่อคำนวณในรูปของเงินบาท อยู่ที่ประมาณ 1,070,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.3 ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับ 14 ของโลก  มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 2.30 สำหรับสินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ ข้าว ไก่ มันสำปะหลัง เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์มะพร้าว โดยตลาดที่ขยายตัวมากสุด คือ ภูมิภาคเอเชียใต้ จีน และแอฟริกา