ตรวจสภาพฝนบริเวณถ้ำหลวง

19:04 2 กรกฎาคม 2561 656
สัมภาษณ์ 'วันชัย ศักดิ์อุดมไชย' อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสภาพฝนบริเวณถ้ำหลวง

สัมภาษณ์ 'วันชัย ศักดิ์อุดมไชย' อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสภาพฝนบริเวณถ้ำหลวง