ปฎิบัติใช้โดรนสำรวจการค้นหา 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง | คนหลังข่าว

13:28 2 กรกฎาคม 2561 602
ปฎิบัติใช้โดรนสำรวจการค้นหา 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง | คนหลังข่าว (02/07/61)

ปฎิบัติใช้โดรนสำรวจการค้นหา 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง | คนหลังข่าว (02/07/61)