เศรษฐกิจโลกก็ดี เศรษฐกิจไทยก็แข็งแกร่ง แต่ทำไมหุ้นลง | คู่หูนักลงทุน

21:35 1 กรกฎาคม 2561 962
เศรษฐกิจโลกก็ดี เศรษฐกิจไทยก็แข็งแกร่ง แต่ทำไมหุ้นลง | คู่หูนักลงทุน (01/07/61)

เศรษฐกิจโลกก็ดี เศรษฐกิจไทยก็แข็งแกร่ง แต่ทำไมหุ้นลง | คู่หูนักลงทุน (01/07/61)