ประเมินผลกระทบทางจิตใจทีมหมูป่า-ญาติ

21:56 30 มิถุนายน 2561 529
สัมภาษณ์ 'อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน' อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ประเมินผลกระทบทางจิตใจทีมหมูป่า-ญาติ

สัมภาษณ์ 'อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน' อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ประเมินผลกระทบทางจิตใจทีมหมูป่า-ญาติ