ปตท.สผ. ส่งหุ่นยนต์โดรนช่วย 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวงฯ l Money Easy (1/3)

15:12 29 มิถุนายน 2561 1,599
ปตท.สผ. ส่งหุ่นยนต์โดรนช่วย 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวงฯ l Money Easy (1/3) (29/06/61)

ปตท.สผ. ส่งหุ่นยนต์โดรนช่วย 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวงฯ l Money Easy (1/3) (29/06/61)