เร่งค้นหาผู้สูญหายถ้ำหลวงต่อเนื่อง

12:18 25 มิถุนายน 2561 6,990
สถานการณ์ของการค้นหาผู้สูญหายทั้ง 13 ชีวิตทีมฟุตบอล ภายในถ้ำหลวง จ.เชียงราย ขณะที่การค้นหายังพบอุปสรรค ทั้งระดับน้ำที่ท่วมสูง ไฟฟ้าส่องสว่างและการติดต่อสื่อสาร

สถานการณ์ของการค้นหาผู้สูญหายทั้ง 13 ชีวิตทีมฟุตบอล ภายในถ้ำหลวง จ.เชียงราย ขณะที่การค้นหายังพบอุปสรรค ทั้งระดับน้ำที่ท่วมสูง ไฟฟ้าส่องสว่างและการติดต่อสื่อสาร