ปชช.ไร้ความเชื่อ! หนุนออกกฎหมายเอาผิดร่างทรงเรียกเงิน

11:00 23 มิถุนายน 2561 951
นิด้าโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 74.64% ไม่เชื่อเรื่องร่างทรง หนุนออกกฎหมายเอาผิดร่างทรงเรียกรับเงิน

วันนี้ (23 มิ.ย. 61) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความเชื่อเรื่องร่างทรงของคนไทยในยุค 4.0” สำรวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิ.ย. 2561 จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างถึงความเชื่อในเรื่องร่างทรง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.64 ระบุว่า ไม่เชื่อ เพราะศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องร่างทรง เป็นการจินตนาการ งมงาย หลอกลวง ไร้สาระ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ รองลงมาร้อยละ 23.60 ระบุว่า เชื่อ เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และจะได้ระวังตัวไม่ประมาท และร้อยละ 1.76 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบร่างทรง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.88 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะจะได้เป็นระเบียบ เป็นที่ยอมรับและถูกกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 36.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ และไม่เป็นที่ยอมรับ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่สนับสนุนร่างทรง และร้อยละ 2.56 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

 

ขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกกฎหมายเอาผิดกับร่างทรงที่เรียกรับเงิน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.12 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะลดการหลอกลวงและความเชื่องมงายที่ไม่มีอยู่จริงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกหลอกลวง รองลงมาร้อยละ 21.52 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถห้ามได้ และร้อยละ 1.36 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

 

ส่วนเมื่อถามถึงแนวทางแก้ปัญหาในการจัดระเบียบร่างทรง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.08 ระบุว่า ปลูกฝังให้ประชาชนมีวิจารณญาณเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ รองลงมาร้อยละ 33.04 ระบุว่า ออกกฎหมายข้อบังคับในการควบคุมร่างทรง มีบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำผิด ร้อยละ 25.28 ระบุว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมตรวจสอบพิสูจน์ ร้อยละ 17.52 ระบุว่า มีการขึ้นทะเบียนร่างทรงอย่างถูกกฎหมาย ร้อยละ 3.28 ระบุอื่นๆได้แก่ ไม่มีแนวทางแก้ปัญหาในการจัดระเบียบร่างทรง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่อยากให้มีร่างทรง เพราะถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ