ประกันภัยสุขภาพลดความเสี่ยงในอนาคต

16:35 9 กุมภาพันธ์ 2562 1,142
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพมีมากขึ้น โดยเฉพาะในคนที่ไม่ได้มีสวัสดิการหรือบำนาญ

 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพมีมากขึ้น โดยเฉพาะในคนที่ไม่ได้มีสวัสดิการหรือบำนาญ ธุรกิจประกันภัยสุขภาพ จึงสามารถตอบโจทย์