ปิดยอดขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ลอนดอนสูงสุด!

18:34 4 กุมภาพันธ์ 2562 1,713
ปิดยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง2562 นอกราชอาณาจักร ลอนดอนสูงถึง 2,171 ราย รองลงมานครซิดนีย์ ออสเตรเลีย 1,097 ราย