นศ.สื่อสุขภาพ มอบเครื่องEKG ให้รพ.ห่างไกลในกำแพงเพชร

19:51 18 มกราคม 2562 404
คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้โรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

 

วันนี้ (18 ม.ค. 62) คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย พล.อ.ต.นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วย ดร.สมชาย อัศวเศรณีประธานรุ่นที่ 1 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ อดีต สส.จังหวัดกำแพงเพชร และ ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข นำอุปกรณ์การแพทย์เครื่อง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitor) มามอบให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย โรงพยาบาลลานกระบือจำนวน 4 เครื่อง,โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 1 เครื่อง,โรงพยาบาลบึงสามัคคี 1 เครื่อง และโรงพยาบาลปางศิลาทอง 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 7 เครื่อง มูลค่า 490,000 บาท โดยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีประโยชน์คือ สามารถช่วยติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ,ความดันโลหิต และความเข้มของออกซิเจนในเลือด ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขและเพื่อให้นักศึกษาในรุ่นเกิดความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในครั้งนี้มีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วย นพ.ธรีพงศ์ ตันเจริญสุจิตต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ และประชาชนชาวอำเภอลานกระบือกว่า 100 คน ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน