นายกฯต้อนรับนายกฯเช็ก สานสัมพันธ์-ลงนามร่วมมือระหว่างปท.

20:16 16 มกราคม 2562 673
นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์-ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศรอบด้าน

 

วันนี้ (16 ม.ค. 62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายอันเดรย์ บาบิช (H.E. Mr. Andrej Babiš) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือเต็มคณะ

 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้ต้อนรับนายอันเดรย์ บาบิช นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในระดับนายกรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐเช็ก นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็กเมื่อ 45 ปีก่อน

 

 

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กยังนำผู้แทนภาคเอกชนเช็กกว่า 50 คนมาการเยือนครั้งนี้ โดยในระหว่างการหารือเต็มคณะ ไทยและสาธารณรัฐเช็กหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงการมีความร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ขณะที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามามีบทบาทในตลาดของอีกฝ่ายมากขึ้น อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของแต่ละฝ่ายและแลกเปลี่ยนการเยือนของนักธุรกิจระหว่างกัน พร้อมเสนอให้สาธารณรัฐเช็กซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ข้าว ยางพารา สินค้าประมง และอาหารไทย รวมทั้งขอให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันการเจรจา FTA ไทย-EU ที่จะช่วยให้ไทยและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐเช็กให้สามารถค้าขายระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวเชิญชวนให้สาธารณรัฐเช็กเข้ามาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของฝ่ายเช็ก อาทิ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ,อุตสาหกรรมการบิน,อากาศยานและอวกาศ,อุตสาหกรรมยานยนต์,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนาโนเทคโนโลยี โดยสาธารณรัฐเช็กสามารถใช้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังตลาดในประเทศอื่นๆในเอเชีย

 

 

 

ด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า ไทยและสาธารณรัฐเช็กมีศักยภาพสูงมากด้านการท่องเที่ยว เพราะต่างเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลก โดยไทยและสาธารณรัฐเช็กได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบคณะกรรมกาธิการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เช็ก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว ส่วนความร่วมมือแบบไตรภาคี นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้ไทยและเช็กมีความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาแก่ประเทศที่สาม ตามหลักการ “SEP for SDGs Partnership” ซึ่งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและท่าทีในประเด็นต่างๆที่มีความสนใจร่วมกันอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ซึ่งไทยยินดีที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนกับยุโรป รวมทั้งสาธารณรัฐเช็ก ในการเสริมสร้างเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ภูมิภาคเอเชียและยุโรป

 

ขณะที่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ ขอบคุณรัฐบาลสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและชื่นชมความสวยงามของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของสาธารณรัฐเช็กตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไทย โดยนำภาคเอกชนเช็กกว่า 50 คนจากกว่า 40 บริษัทเดินทางมาไทยเพื่อแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน

 

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กกล่าวชื่นชมรัฐบาลและประชาชนชาวไทยที่ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเยาวชนไทยทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความร่วมมือของทุกฝ่าย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กแสดงความยินดีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปสู้เป้าหมายที่วางไว้ และมั่นใจว่าไทยจะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยและสาธารณรัฐเช็ก รวมทั้งความสัมพันธ์อาเซียนและยุโรปให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กได้เชิญนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐเช็กอย่างเป็นทางการในโอกาสที่สะดวก ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กสำหรับคำเชิญ โดยไทยมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งราบรื่นและแน่นแฟ้นอยู่แล้วให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะสามารถขับเคลื่อนประเด็นที่ได้หารือกันในการเยือนครั้งนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ