ประชาชนพาบุตรหลานเที่ยวชมงานอุ่นไอรักฯ ในวันเด็กแห่งชาติ

13:46 12 มกราคม 2562 319
ประชาชนพาบุตรหลาน เดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน่ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่วันนี้มีจัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็ก

 

ประชาชนพาบุตรหลาน เดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน่ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่วันนี้มีจัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็ก โดยเปิดงานตั้งแต่ช่วง 07.00 น. ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าร่วมงานคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า