กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนเวทีสัมมนานวัตกรรมระดับโลก

12:15 20 มิถุนายน 2561 542
กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนเวทีสัมมนานวัตกรรมระดับโลก Singularity Thailand Summit 2018 |The Marketing Room (20/06/61)

กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนเวทีสัมมนานวัตกรรมระดับโลก Singularity Thailand Summit 2018 |The Marketing Room (20/06/61)