เลือกตั้ง 2562 : กำหนดวันเลือกตั้งหลัง พรฏ.ประกาศใช้

09:09 9 มกราคม 2562 568
กกต. ยังไม่สามารถกำหนดชัดเจนว่าวันเลือกตั้งควรจะเป็นวันไหน โดย นาย อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อ พระราชกฤษฏีกาประกาศใช้

 

กกต. ยังไม่สามารถกำหนดชัดเจนว่าวันเลือกตั้งควรจะเป็นวันไหน โดย นาย อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อ พระราชกฤษฏีกาประกาศใช้ มาดูกันว่ากระบวนการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อนำไปสู่การกำหนดวันเลือกตั้งมีกระบวนการอย่างไร