เลือกตั้ง 2562 : กกต.ย้ำวันลต.ต้องรอพรฎ.มีผลบังคับใช้ก่อน

11:05 8 มกราคม 2562 564
ประธานกกต. ย้ำจะกำหนดวันเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศบังคับใช้แล้วเท่านั้น

 

วันนี้( 8 ม.ค.62) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวระหว่างเปิดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสส. ที่มีผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมว่า เจ้าหน้าที่กกต.ทุกระดับต้องเตรียมความพร้อมด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างละเอียด และประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ เพราะผลการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

 

ประธานกกต. ยังยืนยันว่า จะกำหนดวันเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น ซึ่งกกต.ไม่เคยตั้งธงไว้ว่าจะต้องเป็นวันใด โดยที่ประชุมกกต. จะพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการ และพร้อมจะนำข้อเสนอของกลุ่มที่เห็นด้วย และเห็นต่างกับการเลื่อนการเลือกตั้ง ไปพิจารณาในที่ประชุมด้วย 

 

ส่วนกรณีกรอบการจัดการเลือกตั้ง 150 วันนั้น ประธานกกต.ยืนยันว่า กกต. สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 60 วันนับจากวันเลือกตั้ง และจะอยู่ในกรอบเวลา 150 วันตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพื่อความชัดเจนหรือไม่นั้น ยอมรับว่า เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำได้ แต่เมื่อยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้ง จึงยังไม่มีเหตุที่จะต้องส่งให้ศาลตีความ และเชื่อว่าประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมกกต.จะมีมติไปมนแนวทางเดียวกัน 

 

สำหรับกรณีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งถึงนายทะเบียนทุกจังหวัด ให้ชะลอการปฏิบัติตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า ไม่ใช่การประสานสั่งการไปจากกกต. และเชื่อว่าก็ไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณจากกระทรวงมหาดไทย ที่จะให้กกต.เลื่อนการเลือกตั้งออกไปด้วย เพราะอำนาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเป็นของกกต. ดังนั้นกกต. จึงเตรียมความพร้อมเสมอ และไม่เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ จะเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับกกต.

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน