สืบสานงานพัฒนา(29/12/61)

16:02 29 ธันวาคม 2561 1,105
สืบสานงานพัฒนา(29/12/61)ตอนพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำให้ชาวใต้

สืบสานงานพัฒนา(29/12/61)ตอนพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำให้ชาวใต้

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์