รมช.ศธ.ติดตามงานการจัดการศึกษานอกระบบ

08:05 14 ธันวาคม 2561 284
รมช.ศึกษาฯลงพื้นที่จ.อุดรธานีติดตามงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งเน้นภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญ

วันนี้ (14ธ.ค.61) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สำนักงาน กศน. ตำบลโนนสูง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์ กศน.ตำบล คือ การเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล โดยผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงได้เน้นย้ำให้ขยายผลการดำเนินงาน "ชุมชนต้นแบบไทยนิยม ยั่งยืน" ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

 

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ยกระดับในการเป็นแหล่งให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับคนในชุมชน อาทิ การพัฒนาธุรกิจการค้าออนไลน์, เพิ่มรายได้ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับเด็กตกหล่นที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยให้ครู กศน. ลงพื้นที่สำรวจจำนวนเด็กตกหล่นอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สามารถดึงเด็กตกหล่นให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้มากขึ้น ตลอดจนมีความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการจัดทำบทเรียนการดูแลสุขภาพเพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชนด้วย

 

อย่างไรก็ตาม การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามาช่วยกัน ทำให้การศึกษาเป็นอย่างที่ทุกภาคส่วนต้องการ ยังต้องอาศัยสิ่งสำคัญ คือ การสร้างการรับรู้ให้ถูกต้องอย่างทั่วถึง ซึ่งการแสดงความเห็นทำให้สะท้อนระดับความเข้าใจของคนในพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ ก็มีภารกิจหลักในการเร่งสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน

 

 

 

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน อาทิ "งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น" (พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512) รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวง รัชกาลที่ 10) ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง, การสร้างลักษณะพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม, เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน