ซ้อมเสมือนจริง พิธีเปิดงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

18:53 8 ธันวาคม 2561 1,103
บรรยากาศซ้อมเสมือนจริง พิธีเปิดงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"ก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดในวันพรุ่งนี้

วันนี้(8ธ.ค.61)เวลา 14.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตสนามเสือป่า มีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดในวันพรุ่งนี้

 

ภายในงานได้จำลองพระที่นั่งไอศวรรค์ทิพยอาสน์ รวมทั้งเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ใช้ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค คือ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ที่จำลองมาให้ประชาชนได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดในงานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561-19 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับสายน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีไทยผ่านการแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆ พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศงานแบบย้อนยุคใน 3 ส่วนด้วยกัน

 

ส่วนแรกคือ โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงเรื่องน้ำ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ส่วนที่ 2.โซนสนามเสือป่า มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ 3.โซนร้านอาหาร จำหน่ายอาหารไทยโบราณ อาหารชาววังและอาหารพื้นบ้านจาก 4 ภาค พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันทั่วทุกภูมิภาค

 

มาเที่ยวงานยังได้ร่วมทำบุญสลากการกุศลมัจฉาพาโชค ซึ่งรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ