ฟื้นระบบตัดแต้มใบขับขี่

17:01 4 ธันวาคม 2561 671
ระบบหักคะแนนความประพฤติการทำผิดกฎจราจร หรือตัดแต้มใบขับขี่ จะถูกมาบังคับใช้

ระบบหักคะแนนความประพฤติการทำผิดกฎจราจร หรือตัดแต้มใบขับขี่ จะถูกมาบังคับใช้