เริ่มปีใหม่! ไม่จ่ายใบสั่งต่อภาษีไม่ได้

16:47 4 ธันวาคม 2561 888
เริ่มปีใหม่! ไม่ชำระค่าปรับจราจร จะไม่อนุญาตให้ต่อภาษียานพาหนะประจำปีได้

เริ่มปีใหม่! ไม่ชำระค่าปรับจราจร จะไม่อนุญาตให้ต่อภาษียานพาหนะประจำปีได้