กทม.เก็บขยะ 10,500 ตันต่อวัน พบขยะพลาสติกมากสุด

15:28 4 ธันวาคม 2561 544
ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร จัดเก็บได้มากถึง 10,500 ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกมากถึง 1,400 ตันต่อวัน

ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร จัดเก็บได้มากถึง 10,500 ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกมากถึง 1,400 ตันต่อวัน