สืบสานงานพัฒนา(02/12/61)

12:22 2 ธันวาคม 2561 1,373
สืบสานงานพัฒนา(02/12/61)ตอนทำนบดินบ้านไทรนอง2ฟื้นสวนผลไม้

สืบสานงานพัฒนา(02/12/61)ตอนทำนบดินบ้านไทรนอง2ฟื้นสวนผลไม้

 

 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์