ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ใช้ กม.ฟอกเงินเป็นยาแรง

16:28 18 มิถุนายน 2561 478
ปปง. จับมือตำรวจและสถาบันการเงิน ยกระดับปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เล็งใช้ พ.ร.บ.ฟอกเงิน ยึด-อายัดทรัพย์ เป็นยาแรง

ปปง. จับมือตำรวจและสถาบันการเงิน ยกระดับปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เล็งใช้ พ.ร.บ.ฟอกเงิน ยึด-อายัดทรัพย์ เป็นยาแรง