สบส.เร่งสอบมาตรฐานคลินิกศัลยกรรม ทำนมเน่า

15:42 28 พฤศจิกายน 2561 2,786
สบส.เร่งตรวจสอบสถานพยาบาลหลังผู้เสียหายได่รับผลกระทบจากการศัลยกรรมหน้าอก พร้อมแนะประชาชนพิจารณาให้รอบด้านก่อนเสริมความงาม

 

วันนี้ (28 พ.ย. 61) จากกรณีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบหลังศัลยกรรมหน้าอกที่คลินิคย่านรังสิตเกิดการติดเชื้อจากการศัลยกรรมนั้น นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้จะมุ่งตรวจสอบในประเด็นสำคัญตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

 

โดยกำหนด 2 ประเด็นคือ คลินิกที่ถูกกล่าวอ้างมีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯหรือไม่ และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลได้ควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ทั้งความสะอาด แพทย์มีใบประกอบวิชาชีพ การบริการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และประเภทสถานพยาบาล ยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ถูกต้องและเรื่องความปลอดภัย คลินิกได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้รับบริการด้วยหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือตกมาตรฐานแม้ด้านใดด้านหนึ่งจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยทันที

 

อย่างไรก็ตาม สบส.เน้นย้ำให้ทุกคนพิจารณาให้รอบคอบก่อนทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยเฉพาะหน้าอกต้องสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการติดเชื้อ ไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็ง และไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 

ขณะที่ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ก่อนรับบริการทางแพทย์ทุกครั้งขอให้ประชาชนตรวจสอบหลักฐานสำคัญของทั้งสถานพยาบาลและแพทย์ โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลฯ โดยในส่วนของแพทย์ให้ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภา สำหรับโทษของการเปิดคลินิกเถื่อนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ผู้ดำเนินการใช้แพทย์เถื่อนมาให้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งตัวหมอเถื่อนเองก็ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย