น้ำทะเลลดต่ำสุดรอบ 20 ปีที่เกาะทะลุ ปะการังโผล่เหนือน้ำยาว 2 กม.

07:10 18 มิถุนายน 2561 1,634
น้ำทะเลลดต่ำสุดรอบ 20 ปีที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปะการังโผล่เหนือน้ำยาว 2 กม.

น้ำทะเลลดต่ำสุดรอบ 20 ปีที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปะการังโผล่เหนือน้ำยาว 2 กม.