"บินโดรน" กีฬาสาธิตใหม่กีฬาแห่งชาติ

11:23 26 พฤศจิกายน 2561 1,172
จับตาเจียงฮายเกมส์ กีฬาบินโดรนเป็นกีฬาสาธิตใหม่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้

จับตาเจียงฮายเกมส์ กีฬาบินโดรนเป็นกีฬาสาธิตใหม่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้