สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นยินดีปธน.เอธิโอเปียคนใหม่

19:53 23 พฤศจิกายน 2561 3,404
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีนางซาห์เล-เวิร์ก ซูว์เด ดำรงตำแหน่งปธน.เอธิโอเปียคนใหม่

 

วันนี้ (23 พ.ย.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซาห์เล-เวิร์ก ซูว์เด (Mrs. Sahle-Work Zewde) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียคนใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ความว่า

 

ฯพณฯ นางซาห์เล-เวิร์ก ซูว์เด

 

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียกรุงแอดดิสอาบาบา

 

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวเอธิโอเปีย

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร